O NÁS

Spoločnosť GENERAL SHOCKS, s.r.o. prináša riešenia v oblasti elektroinštalácie a elektroinštalačných prác. Svoju činnosť sústredí na zahraničný (najmä západný) trh, kde dopyt po kvalitnej pracovnej sile možnosťami prevyšuje lokálnu ponuku pracovného trhu. V zahraničí sa teda profiluje ako sprostredkovateľ pracovnej sily, ktorá pokrýva takmer všetky požiadavky dopytu vrátane zachovania lokálneho štandardu kvality, pracovných postupov a komunikačných zvyklostí. Pracovnú silu čerpá z krajín V4 so zameraním na Slovensko a Českú republiku. Pri svojej činnosti pritom kladie dôraz na dodržiavanie zákonitostí moderného pracovného trhu EU – korektná komunikácia, starostlivý výber partnerov a spolupracovníkov spĺňajúcich predpoklady na dlhodobú spoluprácu, dodržiavanie všetkých splatností či transparentný kontakt s úradmi zainteresovaných krajín.